Vergoedingen

Wij vergoeden de voorzieningen die specifiek nodig zijn voor het houden van droge voeten: regelklep en leiding en aansturing vanuit de klimaatcomputer.

De voorzieningen worden uw eigendom en u draagt zorg voor het beheer en onderhoud.

U mag zelf bepalen wie de werkzaamheden voor u uitvoert.

Voorafgaand aan opdrachtverstrekking dienen de opgevraagde offertes door ons beoordeeld en goedgekeurd te worden.

Dit wordt bevestigd in de samenwerkingsovereenkomst.

Als de werken zijn uitgevoerd conform onze technische specificaties volgt de oplevering en kunt u de meerkosten declareren bij Delfland.

In de declaratieprocedure leest u hoe en waar u uw declaratie kunt indienen.

 

Geen BTW opslag

Omdat Delfland geen BTW kan terugvorderen mag u zelf geen BTW rekenen over de vergoeding. De BTW van uw leveranciers wordt wel vergoed.