Lees hier de ervaringen van Rainlevelrs die u voorgingen

Luuc van Zijl – Van Zijl Geraniums

“De Groeneweg heeft al eens onder water gestaan. En je wilt niet alleen zelf je voeten droog houden, maar je doet dit ook voor je buren. Elke zomer vallen er wel weer een aantal pittige buien. De klus was snel geklaard: 5 maanden van eerste gesprek tot oplevering. Het proces verliep heel voorspoedig. Van het aanlegtraject heb ik eigenlijk niets gemerkt.”

 

Harry Wubben – Harry Wubben Flowers

“Ik deed destijds mee aan de voorloper van Rainlevelr: het kraantjesproject. Toen ik later eens informeerde of dat project nog bestond, bleek er een nog veel ingenieuzer systeem te zijn ontwikkeld: Rainlevelr. Ik heb nu 3.000 kubieke meter buffer. Die zet ik graag in omdat ik vind dat je ‘als tuinbouw’ een bijdrage moet leveren aan de veiligheid en stabiliteit van de omgeving. Het kost geen moeite, slechts een klein beetje communicatie om dit tot stand te brengen.”

 

Roy Bruinen – Kwekerij Apartus

“We zaten met Van Daalen aan tafel omdat we ons bestaande bassin gingen renoveren. Die bracht ons in contact met Rainlevelr. En ik ben van mening dat wanneer je je steentje bij kan dragen aan droge voeten, je gek bent als je dat niet doet. Van Daalen is een ervaren partij in de aansluiting waardoor het van intake tot oplevering allemaal prima verlopen is.”

 

Rens van Antwerpen

“Het feit ligt er: teveel hemelwater in een korte periode kan voor problemen zorgen. Op het moment dat Hugo Vreugdenhil ons benaderde hadden we al een aardige basis doordat de voorzieningen er al in zaten. Het proces verliep dan ook probleemloos. Nu gaan we het in de praktijk ervaren. Want stel Delfland vraagt een centimeter van je, kom je die dan later niet tekort? Overigens heb ik er vertrouwen in hoor, je bent en blijft eigen baas en er valt gelukkig nog regelmatig voldoende regen.”

 

Stijn Baan – Koppert Cress

“Het idee om onze hemelwateropvang te gebruiken voor een gezonde waterhuishouding van de regio sprak ons erg aan. Het is voor ons dé manier om te laten zien dat de tuinbouw gezamenlijk impact kan maken op de omgeving. Tel daarbij op de goede informatievoorziening en laagdrempelige aanpak van het Hoogheemraadschap en je hebt genoeg redenen om het te doen en geen enkele om het niet te doen!”

 

Hans van den Ende – Van den Ende Rozen

“Ik las regelmatig iets over Rainlevelr en onderweg zie je bij deelnemers de borden staan. Waarom dan niet meedoen als het zo eenvoudig is om iets aan de oplossing van dit probleem bij te dragen?”

 

Walter van den Berg – Bergcamp

“Mijn broer en ik zijn twee jonge, gedreven ondernemers. We vinden het belangrijk om toekomstgericht bezig te zijn. Om die reden zijn we vorig jaar op de beurs in Gorinchem gericht op zoek gegaan naar de stand van Rainlevelr. Dit past in onze visie. Ons bedrijf is sinds kort volledig aangesloten op de restwarmte van onze buurman en ons bassin was aan vervanging toe. Hét moment dus. Na de kennismaking met Hugo op de beurs is het balletje snel gaan rollen en het is fijn dat we nu en bijdrage kunnen leveren aan het drooghouden van de polder.”

 

Herjan Bak – Koppert Biological Systems

“Het is alweer een tijd geleden dat we hier wateroverlast hadden, maar als je invloed kunt uitoefenen op het beperken van wateroverlast en voor droge voeten voor de omgeving kan zorgen, why not? Onze nieuwbouw was de perfecte aanleiding om hier eens een rondje te lopen met het Hoogheemraadschap en ons te laten informeren over Rainlevelr. Het resultaat daarvan is bekend: niets dan lof voor het hele proces, van intake tot oplevering. Laat die buien nu maar komen!”

 

Roy van der Knaap – KP Holland

“De polder waar wij met ons bedrijf aan de Hoge Noordweg gevestigd zijn, is twee jaar achter elkaar door wateroverlast getroffen. De derde keer ontsnapten we er ternauwernood aan. 30-40 centimeter water in je kas, dat wil je niet nog eens meemaken! Gelukkig heeft Delfland maatregelen getroffen om het beheersbaar te maken, onder andere door de aanleg van een waterbuffer in de Wollebrand. Maar als kweker kun je natuurlijk zelf ook iets doen. Dus toen wij een extra bassin gingen bouwen, heb ik direct Hugo Vreugdenhil van Delfland gebeld. Dat leidde tot een prettige samenwerking: het proces is goed georganiseerd, installateurs weten inmiddels wat er verwacht wordt en het direct contact met de Hugo zorgt voor snel kunnen schakelen.”

 

Arno van Steekelenburg – Rijk Zwaan

“Bij een controle van een bestaande locatie attendeerde het Hoogheemraadschap ons op Rainlevelr. In onze nieuwbouwplannen hebben we toen hiermee rekening gehouden. Bepaalde delen van De Lier liggen immers laag. Die delen droog houden, daar dragen wij als Rijk Zwaan graag ons steentje aan bij.”

 

Aat van Onselen – Kwekerij Van Onselen

“Ik vind Rainlevelr een mooi project en ben blij dat Delfland hierin het voortouw neemt. Natte voeten wil je toch niet meer in Westland? Van Daalen wees me erop en bracht me in contact met Delfland. De begeleiding is goed, het proces verliep zoals we verwacht hadden.”

 

Kap Tiegelaar

“We zitten al 4 jaar op deze locatie en hebben in deze periode geen wateroverlast gehad, maar toch wil je ervoor zorgen dat de polder droog blijft. Toen ons zeil vervangen moest worden, heb ik contact opgenomen met Hugo Vreugdenhil. Hij had ons al eerder benaderd. Toen was het het moment nog niet. In het begin was ik nog wel een beetje benauwd: zouden we achteraf geen gietwater te kort komen? Dat je zelf bepaalt of je gehoor geeft aan een oproep om water af te laten was voor mij het kantelpunt om deelnemer te worden. Als iemand anders aan de knoppen zou zitten, dan was de beslissing veel lastiger geweest.”

 

Lugt Lisianthus

“Onze wens is om maatschappelijk en ecologisch verantwoord te ondernemen. We willen een positieve bijdrage leveren aan de wereld. Met de nieuwbouw in Monster hopen we een positieve invloed te hebben op bewoners en omgeving. Rainlevelr onderstreept dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die beslissing was dus snel genomen. Over het proces hebben we niets te klagen. Het is zelfs één van de aspecten van de bouw die vrijwel vlekkeloos verlopen is”, zeggen Hans en Marcel van der Lugt met een glimlach.”

 

Robert Vollebregt – Lans

“Als glastuinbouwondernemer lever ik met actief bassinbeheer een bijdrage aan droge voeten. Samen met mijn collega’s verminder ik de impact van zware buien op de leefomgeving, nu en in de toekomst. Ik draag bij aan een duurzamere glastuinbouw en aan de ‘license to produce’ van de sector.”