Tuinders voor droge voeten

In Rainlevelr dragen tuinders bij aan droge voeten door vóór een zware bui ruimte te maken in hun hemelwaterbassin of silo. Dat doen ze op vrijwillige basis. Delfland informeert de tuinders over de neerslagverwachting en laat weten wanneer meer ruimte nodig is. Eenmalig vergoedt Delfland de extra voorzieningen, de tuinder werkt ermee en onderhoudt ze. Door deze samenwerking is er minder risico op wateroverlast en is er minder snel waterschade.

Onderstaande animatie geeft meer uitleg.

Wat vinden onze deelnemers van Rainlevelr?

"Ik draag bij aan een duurzamere glastuinbouw"

Roy van der Knaap – KP Holland: “Je moet creatief omgaan met water”.

“De polder waar wij met ons bedrijf aan de Hoge Noordweg gevestigd zijn, is twee jaar achter elkaar door wateroverlast getroffen. De derde keer ontsnapten we er ternauwernood aan. 30-40 centimeter water in je kas, dat wil je niet nog eens meemaken!

Gelukkig heeft Delfland maatregelen getroffen om het beheersbaar te maken, onder andere door de aanleg van een waterbuffer in de Wollebrand. Maar als kweker kun je natuurlijk zelf ook iets doen. Dus toen wij een extra bassin gingen bouwen, heb ik direct Hugo Vreugdenhil van Delfland gebeld. Dat leidde tot een prettige samenwerking: het proces is goed georganiseerd, installateurs weten inmiddels wat er verwacht wordt en het direct contact met de Hugo zorgt voor snel kunnen schakelen”.

"Ik draag bij aan een duurzamere glastuinbouw"

Op 12 februari werd de 25ste Rainlevelr op feestelijke wijze in gebruik genomen bij Lugt Lisianthus

“Onze wens is om maatschappelijk en ecologisch verantwoord te ondernemen. We willen een positieve bijdrage leveren aan de wereld. Met de nieuwbouw in Monster hopen we een positieve invloed te hebben op bewoners en omgeving. Rainlevelr onderstreept dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die beslissing was dus snel genomen. Over het proces hebben we niets te klagen. Het is zelfs één van de aspecten van de bouw die vrijwel vlekkeloos verlopen is”, zeggen Hans en Marcel van der Lugt met een glimlach.

Rainlevelr is een samenwerkingsverband van Hoogheemraadschap van Delfland, gemeente Westland, Glastuinbouw Nederland, Lans en andere glastuinders. Rainlevelr is onderdeel van het Europese samenwerkingsverband Sponge2020.

Stand 1 juli 2020

In de afgelopen maand zijn weer twee nieuwe deelnemers aangesloten: KP Holland en Kwekerij Kap-Tiegelaar. De teller staat hiermee op 29 aansluitingen, oftewel 165 hectare van het totale glasareaal van Delfland (3.569 hectare netto glas).

Eind van dit jaar verwachten we op 200 hectare en 35 deelnemers uit te komen, op basis van de bedrijven die nu in de intakefase zitten. Binnenkort zullen Hortics en Optiflor opgeleverd worden.

Covid-19 zorgde even voor een pauze in nieuwe deelnemers, maar gelukkig melden nieuwe bedrijven zich weer aan nu de situatie in de glastuinbouwsector weer iets positiever is. En uiteraard zijn we daar als Rainlevelr heel blij mee!

  Laatste nieuws

Potentiële capaciteit bij 10 mm wateropvang is 350.000 kubieke meter berging.

Als alle glastuinders 10 mm neerslag opvangen dan beschikken we over 350.000 kubieke meter berging in het beheergebied van Delfland.

Grootste uitdaging voor de toekomst zijn de kaders die Delfland moet ontwikkelen om het totale glastuinbouwgebied te beschermen tegen wateroverlast enerzijds en voldoende gietwater anderzijds.

5 februari 2020

Rainlevelr bereikt een mijlpaal: 25 deelnemers die samen goed zijn voor 139 ha aangesloten glas. Dit vieren we op 12 februari op de nieuwe vestiging van Lugt Lisianthus! 

Ook Rainlevelr worden?

Heeft u plannen om een nieuw bassin of hemelwatersilo te bouwen? Of gaat u de folie vervangen?  Vul hieronder uw e-mail adres in en wij maken graag een afspraak met u voor een vrijblijvend gesprek.