Glastelers voor droge voeten

In Rainlevelr dragen glastelers bij aan droge voeten door vóór een zware bui ruimte te maken in hun hemelwaterbassin of silo. Dat doen ze op vrijwillige basis. Delfland informeert de deelnemers over de neerslagverwachting en laat weten wanneer meer ruimte nodig is. Eenmalig vergoedt Delfland de extra voorzieningen, de deelnemer werkt ermee en onderhoudt ze. Rainlevelr draagt – samen met andere maatregelen tegen wateroverlast – bij aan het opvangen van zwaardere buien in de toekomst. Tekort aan gietwater bij droogte en wateroverlast zijn twee kanten van  één medaille. Onderstaande animatie laat zien wat glastelers kunnen doen op beide fronten.

Wat vinden onze deelnemers van Rainlevelr?

Ted Vijverberg, Kwekerij Ted Vijverberg: ‘Bijdragen aan het verminderen van wateroverlast, met Rainlevelr kan het.’

‘Ik fiets graag. En als je dan door het Westland fietst, zie je bij een groot aantal bedrijven borden van Rainlevelr staan. Dat prikkelde mijn nieuwsgierigheid. Steeds regelmatiger las ik er ook over in vakbladen en nieuwsbrieven. Het is helaas zo dat buien steeds heftiger worden, daar heeft gewoon iedereen last van. Om dan als kweker bij te kunnen dragen aan het verminderen van de wateroverlast, dat vond ik wel wat! Door ruimte te maken in ons bassin bij zware regenval kan ik iets goeds doen voor de omgeving. Dus toen ons waterbassin gerenoveerd moest worden, was dat voor mij het moment om in te stappen bij Rainlevelr.

Ondanks dat we in een drukke periode zaten heeft het ons eigenlijk geen tijd gekost. Gai neemt als accountmanager van het Hoogheemraadschap veel werk uit handen door de leveranciers te informeren. Die kennen inmiddels ook het klappen van de zweep wel.’

Michel Grootscholten, U Grand: ‘Tuinbouw en Hoogheemraadschap hebben elkaar nodig.’

‘Tuinbouw en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben elkaar nodig. Delfland voorkomt dat de duikers verstopt raken en houdt de sloten op peil tijdens hevige regenval. Onze ‘tegenprestatie’ is een bijdrage leveren aan het voorkomen van wateroverlast door deel te nemen aan Rainlevelr.

Dat doen we voor onze omgeving, maar natuurlijk ook voor onszelf. Tijdens de bouw van onze kas in 2021 hadden we in de polder in De Lier direct al te maken met hevige regen. Het was – zeg maar – een nat bouwjaar. In verband met grondteelt zijn we zuinig op de grond. Ook dat was een reden om voor Rainlevelr te kiezen.’

Marc Noordam, Novastar Lilies: ‘Implementatie bij silo’s is eenvoudig.’

‘Toen onze bestaande silo’s gerepareerd en opnieuw opgebouwd moesten worden, was dit voor ons hét moment om deel te nemen aan Rainlevelr. Het is een laagdrempelige manier om bij te dragen aan het voorkomen van wateroverlast. Gai Vegter, een van de account managers van Rainlevelr benaderde ons actief. Van eerste gesprek tot en met de oplevering duurde circa een jaar, doordat onze installateur niet eerder ingepland kon worden. Hierdoor liep de realisatie van Rainlevelr vertraging op. Desondanks ben ik erg tevreden over het proces.’

Robert Vollebregt, Lans: ‘Voorkomen is beter dan genezen.’

‘‘Als je – net als een van onze locaties – een keer na een flinke regenbui onder water gestaan hebt, dan weet je uit ervaring hoeveel problemen zoiets geeft. En dat wil je geen tweede keer. Om die reden is nu onze 2e locatie aangesloten op Rainlevelr.

Op onze locatie aan de Burgerweg in De Lier en de locatie aan de Maasambacht in Maasdijk hebben onze matten jaren geleden al eens onder water gestaan. Hierna hebben we zelf een klep in het bassin gemaakt om bij hoosbuien water uit het bassin te kunnen laten lopen. De voorloper van Rainlevelr, eigenlijk.

Ik schat in dat we zo’n 7 maal per jaar een verzoek krijgen om water af te laten. Dat gaat als volgt: onze medewerker krijgt voordat er veel regen verwacht wordt een smsje. Daarin staat de gewenste opvangcapaciteit. Dit stelt hij dan omgerekend als percentage bassinvulling in de klimaatcomputer in. Als het bassinniveau daarboven zit, gaat de klep vanuit het bassin naar de sloot open, tot het doelpercentage gehaald is. Tegelijkertijd start het Hoogheemraadschap het voormalen.

De Burgerweg in De Lier is nu onze tweede locatie die voorzien is van een Rainlevelr. Hier was ons bassin aan een opknapbeurt toe: het zeil was lek, de dijken verzakt. Van Daalen heeft een restauratieplan gemaakt, inclusief Rainlevelr. Stolze zorgt voor de aansturing van de klep via de computer. De kosten van dit alles worden door Delfland vergoed. Dat is natuurlijk prettig, maar het belangrijkste is dat we als sector klaar moeten staan voor de toekomst. Door slim om te gaan met de mogelijkheden om meer water in korte tijd op te vangen. Hoe meer telers meedoen hoe groter het effect.’

Rainlevelr is een samenwerkingsverband van Hoogheemraadschap van Delfland, gemeente Westland, Glastuinbouw Nederland, en individuele glastuinbouwbedrijven.

Stand van zaken per 20 juni 2024

Sinds maart hebben we 9 nieuwe deelnemers aangesloten op Rainlevelr. Daarmee komt het totaal op 89 deelnemers en 442 ha netto glas aangesloten op Rainlevelr. Dat is ongeveer 12% van het areaal glas binnen Delfland. (Het totale glastuinbouwareaal binnen Delfland bedroeg in 2023 3.622 ha.)

De berging die hiermee beschikbaar komt als alle Rainlevelr deelnemers ruimte maken voor opvang van 10 mm neerslag, is 44.200 m3.

MEER INFORMATIE?

Bel met Gai Vegter
06 316 329 05

Nieuwe Rainlevelr deelnemer

Kwekerij R. van Koppen uit Kwintsheul is op 4 april de 8e nieuwe deelnemer van dit jaar en daarmee de 86e Rainlevelr deelnemer geworden. Welkom!

Nieuwe Rainlevelr deelnemers

In maart hebben we vijf nieuwe Rainlevelr deelnemers verwelkomd: Ton Vreugdenhil Freesia, Fachjan Project Plants, Moerman Lilium, Berkhout Plants en Kwekerij Overgaag. Welkom!

Stand van zaken per 1 maart 2024

In 2023 hebben we 16 nieuwe deelnemers verwelkomd en is 72 ha netto glas aangesloten op Rainlevelr. Het areaal glas binnen Delfland bedroeg in 2023 3.622 ha.

Inmiddels zijn er alweer twee nieuwe deelnemers bijgekomen en is het totaal aangesloten areaal netto glas 411 ha (11% van areaal). De berging die hiermee beschikbaar komt als alle Rainlevelr deelnemers ruimte maken voor opvang van 10 mm neerslag is 41.100 m3.

© Thierry Schut

‘Aangenaam, mijn naam is Gai Vegter, accountmanager Rainlevelr.’

‘Als klein jochie werkte ik al in de tuinbouw. Eerst in de tomaten, toen in de groentezaden. En eenmaal uit de schoolbanken heb ik ervaring opgedaan bij een tuinbouwtoeleverancier en in de scherming. Het netwerk wat ik daar opgebouwd heb, komt me nu bij Rainlevelr goed van pas.
Een bijdrage kunnen leveren aan de gevolgen van de klimaatverandering was voor mij de grootste trigger om bij Rainlevelr te solliciteren. Het team was door het succes van Rainlevelr ook hard aan uitbreiding toe. Binnen dit team ga ik me daarnaast specifiek bezighouden met de aansluiting van bestaande bassins. Ik kijk dan ook reikhalzend uit naar de ervaring die we binnenkort opdoen bij De Jong-Franke.’