Tuinders voor droge voeten

In Rainlevelr dragen tuinders bij aan droge voeten door vóór een zware bui ruimte te maken in hun hemelwaterbassin of silo. Dat doen ze op vrijwillige basis. Delfland informeert de tuinders over de neerslagverwachting en laat weten wanneer meer ruimte nodig is. Eenmalig vergoedt Delfland de extra voorzieningen, de tuinder werkt ermee en onderhoudt ze. 

Rainlevelr draagt – samen met andere maatregelen tegen wateroverlast – bij aan het opvangen van zwaardere buien in de toekomst. Onderstaande animatie laat zien hoe Rainlevelr werkt.

Wat vinden onze deelnemers van Rainlevelr?

Robert Vollebregt, Lans: ‘Voorkomen is beter dan genezen.’

‘‘Als je – net als een van onze locaties – een keer na een flinke regenbui onder water gestaan hebt, dan weet je uit ervaring hoeveel problemen zoiets geeft. En dat wil je geen tweede keer. Om die reden is nu onze 2e locatie aangesloten op Rainlevelr.

Op onze locatie aan de Burgerweg in De Lier en de locatie aan de Maasambacht in Maasdijk hebben onze matten jaren geleden al eens onder water gestaan. Hierna hebben we zelf een klep in het bassin gemaakt om bij hoosbuien water uit het bassin te kunnen laten lopen. De voorloper van Rainlevelr, eigenlijk.

Ik schat in dat we zo’n 7 maal per jaar een verzoek krijgen om water af te laten. Dat gaat als volgt: onze medewerker krijgt voordat er veel regen verwacht wordt een smsje. Daarin staat de gewenste opvangcapaciteit. Dit stelt hij dan omgerekend als percentage bassinvulling in de klimaatcomputer in. Als het bassinniveau daarboven zit, gaat de klep vanuit het bassin naar de sloot open, tot het doelpercentage gehaald is. Tegelijkertijd start het Hoogheemraadschap het voormalen.

De Burgerweg in De Lier is nu onze tweede locatie die voorzien is van een Rainlevelr. Hier was ons bassin aan een opknapbeurt toe: het zeil was lek, de dijken verzakt. Van Daalen heeft een restauratieplan gemaakt, inclusief Rainlevelr. Stolze zorgt voor de aansturing van de klep via de computer. De kosten van dit alles worden door Delfland vergoed. Dat is natuurlijk prettig, maar het belangrijkste is dat we als sector klaar moeten staan voor de toekomst. Door slim om te gaan met de mogelijkheden om meer water in korte tijd op te vangen. Hoe meer telers meedoen hoe groter het effect.’

Luuc van Zijl – Van Zijl Geraniums: ‘De Groeneweg houdt het niet altijd droog.’

‘De Groeneweg heeft al eens onder water gestaan. En je wilt niet alleen zelf je voeten droog houden, maar je doet dit ook voor je buren. Elke zomer vallen er wel weer een aantal pittige buien. De klus was snel geklaard: 5 maanden van eerste gesprek tot oplevering. Het proces verliep heel voorspoedig. Van het aanlegtraject heb ik eigenlijk niets gemerkt.’

Arno van Steekelenburg – Rijk Zwaan: ‘Sociaal aspect gaf de doorslag bij nieuwbouw.’

‘Bij een controle van een bestaande locatie attendeerde het Hoogheemraadschap ons op Rainlevelr. In onze nieuwbouwplannen hebben we toen hiermee rekening gehouden. Bepaalde delen van De Lier liggen immers laag. Die delen droog houden, daar dragen wij als Rijk Zwaan graag ons steentje aan bij.’

Hans van den Ende – Van den Ende rozen: ‘De borden die je overal ziet staan, haalden me over de streep.’

‘Ik las regelmatig iets over Rainlevelr en onderweg zie je bij deelnemers de borden staan. Waarom dan niet meedoen als het zo eenvoudig is om iets aan de oplossing van dit probleem bij te dragen?’

Aat van Onselen – Kwekerij Van Onselen: ‘Mooi dat Delfland hier het voortouw neemt.’

‘Ik vind Rainlevelr een mooi project en ben blij dat Delfland hierin het voortouw neemt. Natte voeten wil je toch niet meer in Westland? Van Daalen wees me erop en bracht me in contact met Delfland. De begeleiding is goed, het proces verliep zoals we verwacht hadden.’

Walter van den Berg – Bergcamp: ‘Toekomstgericht bezig zijn, past in onze visie.’

‘Mijn broer en ik zijn twee jonge, gedreven ondernemers. We vinden het belangrijk om toekomstgericht bezig te zijn. Om die reden zijn we vorig jaar op de beurs in Gorinchem gericht op zoek gegaan naar de stand van Rainlevelr. Dit past in onze visie. Ons bedrijf is sinds kort volledig aangesloten op de restwarmte van onze buurman en ons bassin was aan vervanging toe. Hét moment dus.
Na de kennismaking met Hugo op de beurs is het balletje snel gaan rollen en het is fijn dat we nu en bijdrage kunnen leveren aan het drooghouden van de polder.’

Harry Wubben – Harry Wubben Flowers: ‘Je kunt ‘als tuinbouw’ eenvoudig je bijdrage leveren.’

‘Ik deed destijds mee aan de voorloper van Rainlevelr: het kraantjesproject. Toen ik later eens informeerde of dat project nog bestond, bleek er een nog veel ingenieuzer systeem te zijn ontwikkeld: Rainlevelr. Ik heb nu 3.000 kubieke meter buffer. Die zet ik graag in omdat ik vind dat je ‘als tuinbouw’ een bijdrage moet leveren aan de veiligheid en stabiliteit van de omgeving. Het kost geen moeite, slechts een klein beetje communicatie om dit tot stand te brengen.’

Herjan Bak – Koppert Biological Systems: ‘Laat de buien maar komen.’

‘Het is alweer een tijd geleden dat we hier wateroverlast hadden, maar als je invloed kunt uitoefenen op het beperken van wateroverlast en voor droge voeten voor de omgeving kan zorgen, why not? Onze nieuwbouw was de perfecte aanleiding om hier eens een rondje te lopen met het Hoogheemraadschap en ons te laten informeren over Rainlevelr. Het resultaat daarvan is bekend: niets dan lof voor het hele proces, van intake tot oplevering. Laat die buien nu maar komen!’

Roy Bruinen – Kwekerij Apartus: ‘Je bent gek als je het niet doet.’

‘We zaten met Van Daalen aan tafel omdat we ons bestaande bassin gingen renoveren. Die bracht ons in contact met Rainlevelr. En ik ben van mening dat wanneer je je steentje bij kan dragen aan droge voeten, je gek bent als je dat niet doet. Van Daalen is een ervaren partij in de aansluiting waardoor het van intake tot oplevering allemaal prima verlopen is.’

Kap Tiegelaar: ‘Toen ons zeil aan vervanging toe was, was dit hét moment om in te stappen’

‘We zitten al 4 jaar op deze locatie en hebben in deze periode geen wateroverlast gehad, maar toch wil je ervoor zorgen dat de polder droog blijft. Toen ons zeil vervangen moest worden, heb ik contact opgenomen met Hugo Vreugdenhil. Hij had ons al eerder benaderd. Toen was het het moment nog niet.

In het begin was ik nog wel een beetje benauwd: zouden we achteraf geen gietwater te kort komen? Dat je zelf bepaalt of je gehoor geeft aan een oproep om water af te laten was voor mij het kantelpunt om deelnemer te worden. Als iemand anders aan de knoppen zou zitten, dan was de beslissing veel lastiger geweest’.

Rens van Antwerpen: ‘Je steentje bijdragen blijft belangrijk met water”.

‘Het feit ligt er: teveel hemelwater in een korte periode kan voor problemen zorgen. Op het moment dat Hugo Vreugdenhil ons benaderde hadden we al een aardige basis doordat de voorzieningen er al in zaten. Het proces verliep dan ook probleemloos.

Nu gaan we het in de praktijk ervaren. Want stel Delfland vraagt een centimeter van je, kom je die dan later niet tekort? Overigens heb ik er vertrouwen in hoor, je bent en blijft eigen baas en er valt gelukkig nog regelmatig voldoende regen’.

"Ik draag bij aan een duurzamere glastuinbouw"

Roy van der Knaap – KP Holland: “Je moet creatief omgaan met water”.

“De polder waar wij met ons bedrijf aan de Hoge Noordweg gevestigd zijn, is twee jaar achter elkaar door wateroverlast getroffen. De derde keer ontsnapten we er ternauwernood aan. 30-40 centimeter water in je kas, dat wil je niet nog eens meemaken!

Gelukkig heeft Delfland maatregelen getroffen om het beheersbaar te maken, onder andere door de aanleg van een waterbuffer in de Wollebrand. Maar als kweker kun je natuurlijk zelf ook iets doen. Dus toen wij een extra bassin gingen bouwen, heb ik direct Hugo Vreugdenhil van Delfland gebeld. Dat leidde tot een prettige samenwerking: het proces is goed georganiseerd, installateurs weten inmiddels wat er verwacht wordt en het direct contact met de Hugo zorgt voor snel kunnen schakelen”.

"Ik draag bij aan een duurzamere glastuinbouw"

Op 12 februari werd de 25ste Rainlevelr op feestelijke wijze in gebruik genomen bij Lugt Lisianthus

“Onze wens is om maatschappelijk en ecologisch verantwoord te ondernemen. We willen een positieve bijdrage leveren aan de wereld. Met de nieuwbouw in Monster hopen we een positieve invloed te hebben op bewoners en omgeving. Rainlevelr onderstreept dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die beslissing was dus snel genomen. Over het proces hebben we niets te klagen. Het is zelfs één van de aspecten van de bouw die vrijwel vlekkeloos verlopen is”, zeggen Hans en Marcel van der Lugt met een glimlach.

Rainlevelr is een samenwerkingsverband van Hoogheemraadschap van Delfland, gemeente Westland, Glastuinbouw Nederland, Lans en andere glastuinders. Rainlevelr is onderdeel van het Europese samenwerkingsverband Sponge2020.

Laatste nieuws

Stand 1 november 2021

Met 47 deelnemers is er nu in totaal 262 hectare netto glas aangesloten hebben. Dit is 7% van het totale glasareaal van Delfland (3.875 hectare netto glas).

Bij een opvang van 10 mm neerslag levert dat een hoeveelheid berging van 26.200 kubieke meter op. Ter illustratie: dit zijn ruim twee polderbergingen!

Laatste nieuws

Stand 1 augustus 2021

Met 46 deelnemers is er nu in totaal 249 hectare netto glas aangesloten hebben. Dit is 6% van het totale glasareaal van Delfland (3.875 hectare netto glas).

Bij een opvang van 10 mm neerslag levert dat een hoeveelheid berging van 24.900 kubieke meter op. Ter illustratie: dit zijn twee polderbergingen!

Laatste nieuws

Stand 1 mei 2021

Met 44 deelnemers is er nu in totaal 230 hectare netto glas aangesloten hebben.

Bij een opvang van 10 mm neerslag levert dat een hoeveelheid berging van 23.000 kubieke meter op. Ter illustratie: dit zijn twee polderbergingen!
Het totale glasareaal van Delfland bedraagt 3.875 hectare netto glas.

Stand 1 april 2021

We sloten het jaar 2020 af met 35 deelnemers en 190 hectare netto glas aangesloten op Rainlevelr. Per 1 april is daar nog eens 27 hectare aan toegevoegd waardoor we nu 39 deelnemers met in totaal 217 hectare netto glas aangesloten hebben.

Bij een opvang van 10 mm neerslag levert dat een hoeveelheid berging van 21.700 kubieke meter op. Ter illustratie: dit zijn twee polderbergingen!
Het totale glasareaal van Delfland bedraagt 3.875 hectare netto glas.

Stand 1 januari 2021

2020 startte met 25 deelnemers en 139 hectare en we sluiten het jaar af met 35 deelnemers en 190 hectare netto glas aangesloten op Rainlevelr. Bij een opvang van 10 mm neerslag levert dat een hoeveelheid berging van 19.000 kubieke meter op. Ter illustratie: dit zijn (bijna) twee polderbergingen!
Het totale glasareaal van Delfland bedraagt 3.569 hectare netto glas.

Positief om te benoemen is dat dit areaal betrekking heeft op nieuwbouw en we momenteel ook proeven doen met het toepassen van Rainlevelr in bestaande bassins. Voor Rainlevelr betekent dit een belangrijke stap voorwaarts in het verwezenlijken van onze missie: gebiedsdekkend zijn.

© Thierry Schut

‘Aangenaam, mijn naam is Gai Vegter, accountmanager Rainlevelr.’

‘Als klein jochie werkte ik al in de tuinbouw. Eerst in de tomaten, toen in de groentezaden. En eenmaal uit de schoolbanken heb ik ervaring opgedaan bij een tuinbouwtoeleverancier en in de scherming. Het netwerk wat ik daar opgebouwd heb, komt me nu bij Rainlevelr goed van pas.
Een bijdrage kunnen leveren aan de gevolgen van de klimaatverandering was voor mij de grootste trigger om bij Rainlevelr te solliciteren. Het team was door het succes van Rainlevelr ook hard aan uitbreiding toe. Binnen dit team ga ik me daarnaast specifiek bezighouden met de aansluiting van bestaande bassins. Ik kijk dan ook reikhalzend uit naar de ervaring die we binnenkort opdoen bij De Jong-Franke.’

Potentiële capaciteit bij 10 mm wateropvang is 350.000 kubieke meter berging.

Als alle glastuinders 10 mm neerslag opvangen dan beschikken we over 350.000 kubieke meter berging in het beheergebied van Delfland.

Grootste uitdaging voor de toekomst zijn de kaders die Delfland moet ontwikkelen om het totale glastuinbouwgebied te beschermen tegen wateroverlast enerzijds en voldoende gietwater anderzijds.

5 februari 2020

Rainlevelr bereikt een mijlpaal: 25 deelnemers die samen goed zijn voor 139 ha aangesloten glas. Dit vieren we op 12 februari op de nieuwe vestiging van Lugt Lisianthus! 

Ook Rainlevelr worden?

Heeft u plannen om een nieuw bassin of hemelwatersilo te bouwen? Of gaat u de folie vervangen?  Vul hieronder uw e-mail adres in en wij maken graag een afspraak met u voor een vrijblijvend gesprek.