Tuinders voor droge voeten

In Rainlevelr dragen tuinders bij aan droge voeten door vóór een zware bui ruimte te maken in hun hemelwaterbassin of silo. Dat doen ze op vrijwillige basis. Delfland informeert de tuinders over de neerslagverwachting en laat weten wanneer meer ruimte nodig is. Eenmalig vergoedt Delfland de extra voorzieningen, de tuinder werkt ermee en onderhoudt ze. Door deze samenwerking is er minder risico op wateroverlast en is er minder snel waterschade.

Onderstaande animatie geeft meer uitleg.

Wat vinden onze deelnemers van Rainlevelr?

Kap Tiegelaar: ‘Toen ons zeil aan vervanging toe was, was het hét moment om in te stappen’

‘We zitten al 4 jaar op deze locatie en hebben in deze periode geen wateroverlast gehad, maar toch wil je ervoor zorgen dat de polder droog blijft. Toen ons zeil vervangen moest worden, heb ik contact opgenomen met Hugo Vreugdenhil. Hij had ons al eerder benaderd. Toen was het het moment nog niet.

In het begin was ik nog wel een beetje benauwd: zouden we achteraf geen gietwater te kort komen? Dat je zelf bepaalt of je gehoor geeft aan een oproep om water af te laten was voor mij het kantelpunt om deelnemer te worden. Als iemand anders aan de knoppen zou zitten, dan was de beslissing veel lastiger geweest’.

Rens van Antwerpen: ‘Je steentje bijdragen blijft belangrijk met water”.

‘Het feit ligt er: teveel hemelwater in een korte periode kan voor problemen zorgen. Op het moment dat Hugo Vreugdenhil ons benaderde hadden we al een aardige basis doordat de voorzieningen er al in zaten. Het proces verliep dan ook probleemloos.

Nu gaan we het in de praktijk ervaren. Want stel Delfland vraagt een centimeter van je, kom je die dan later niet tekort? Overigens heb ik er vertrouwen in hoor, je bent en blijft eigen baas en er valt gelukkig nog regelmatig voldoende regen’.

"Ik draag bij aan een duurzamere glastuinbouw"

Roy van der Knaap – KP Holland: “Je moet creatief omgaan met water”.

“De polder waar wij met ons bedrijf aan de Hoge Noordweg gevestigd zijn, is twee jaar achter elkaar door wateroverlast getroffen. De derde keer ontsnapten we er ternauwernood aan. 30-40 centimeter water in je kas, dat wil je niet nog eens meemaken!

Gelukkig heeft Delfland maatregelen getroffen om het beheersbaar te maken, onder andere door de aanleg van een waterbuffer in de Wollebrand. Maar als kweker kun je natuurlijk zelf ook iets doen. Dus toen wij een extra bassin gingen bouwen, heb ik direct Hugo Vreugdenhil van Delfland gebeld. Dat leidde tot een prettige samenwerking: het proces is goed georganiseerd, installateurs weten inmiddels wat er verwacht wordt en het direct contact met de Hugo zorgt voor snel kunnen schakelen”.

"Ik draag bij aan een duurzamere glastuinbouw"

Op 12 februari werd de 25ste Rainlevelr op feestelijke wijze in gebruik genomen bij Lugt Lisianthus

“Onze wens is om maatschappelijk en ecologisch verantwoord te ondernemen. We willen een positieve bijdrage leveren aan de wereld. Met de nieuwbouw in Monster hopen we een positieve invloed te hebben op bewoners en omgeving. Rainlevelr onderstreept dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die beslissing was dus snel genomen. Over het proces hebben we niets te klagen. Het is zelfs één van de aspecten van de bouw die vrijwel vlekkeloos verlopen is”, zeggen Hans en Marcel van der Lugt met een glimlach.

Rainlevelr is een samenwerkingsverband van Hoogheemraadschap van Delfland, gemeente Westland, Glastuinbouw Nederland, Lans en andere glastuinders. Rainlevelr is onderdeel van het Europese samenwerkingsverband Sponge2020.

Accountmanager Rainlevelr

SCHRIJF JE NU IN OP NEGOMETRIX EN SOLLICITEER BINNENKORT!

Voor de afdeling Planvorming zoekt het Hoogheemraadschap van Delfland een accountmanager Rainlevelr, voor de periode van 1 oktober 2020 tot 1 oktober 2021 voor gemiddeld 28 uur per week. Delfland kan na afloop van deze periode eenzijdig besluiten de overeenkomst 2 maal te verlengen met 12 maanden.

Als accountmanager binnen het Rainlevelr-team verzorg je samen met collega’s de intake van tuinders die willen meedoen aan Rainlevelr, vanaf het allereerste contact tot en met de oplevering van voorzieningen. Aanmeldingen komen de ene keer spontaan, de andere keer ga je zelf actief achter berichten of tips aan. Je helpt en denkt mee met het verder ontwikkelen van het concept op diverse vlakken (proces, techniek, imago), mede op basis van de opgedane ervaring met nieuwe deelnemers. Daarnaast ben je een actieve ambassadeur van Rainlevelr en draag je bij aan de communicatie bijvoorbeeld door deelname aan beurzen en andere evenementen. Je hebt ervaring in de glastuinbouwsector, je snapt de technische processen in de glastuinbouw op hoofdlijnen en spreekt de taal van de tuinder. Meer informatie over Rainlevelr is te vinden op rainlevelr.com

De sollicitatieprocedure verloopt via het dynamisch aankoopsysteem van Delfland. Alle inhuur volgens dit systeem verloopt via het platform van Negometrix. De vacature zal op 8 september worden gepubliceerd in de categorie “integraal projectmanagement”.  Om te kunnen solliciteren moeten kandidaten of bedrijven zich voor 1 september aanmelden als leverancier van Delfland. Dat kan via deze link

  Laatste nieuws

Stand 1 september 2020

Met de aansluiting van Optiflor is in totaal 176 hectare netto glas aangesloten op Rainlevelr. Bij een opvang van 10 mm neerslag levert dat een hoeveelheid berging van 17.600 kubieke meter op.
Het totale glasareaal van Delfland bedraagt 3.569 hectare netto glas.

Eind van dit jaar verwachten we op 200 hectare en 35 deelnemers uit te komen, op basis van de bedrijven die nu in de intakefase zitten.

Covid-19 zorgde even voor een pauze in nieuwe deelnemers, maar gelukkig melden nieuwe bedrijven zich weer aan nu de situatie in de glastuinbouwsector weer iets positiever is. En uiteraard zijn we daar als Rainlevelr heel blij mee!

  Laatste nieuws

Potentiële capaciteit bij 10 mm wateropvang is 350.000 kubieke meter berging.

Als alle glastuinders 10 mm neerslag opvangen dan beschikken we over 350.000 kubieke meter berging in het beheergebied van Delfland.

Grootste uitdaging voor de toekomst zijn de kaders die Delfland moet ontwikkelen om het totale glastuinbouwgebied te beschermen tegen wateroverlast enerzijds en voldoende gietwater anderzijds.

5 februari 2020

Rainlevelr bereikt een mijlpaal: 25 deelnemers die samen goed zijn voor 139 ha aangesloten glas. Dit vieren we op 12 februari op de nieuwe vestiging van Lugt Lisianthus! 

Ook Rainlevelr worden?

Heeft u plannen om een nieuw bassin of hemelwatersilo te bouwen? Of gaat u de folie vervangen?  Vul hieronder uw e-mail adres in en wij maken graag een afspraak met u voor een vrijblijvend gesprek.