Glastelers voor droge voeten

In Rainlevelr dragen glastelers bij aan droge voeten door vóór een zware bui ruimte te maken in hun hemelwaterbassin of silo. Dat doen ze op vrijwillige basis. Delfland informeert de deelnemers over de neerslagverwachting en laat weten wanneer meer ruimte nodig is. Eenmalig vergoedt Delfland de extra voorzieningen, de deelnemer werkt ermee en onderhoudt ze. Rainlevelr draagt – samen met andere maatregelen tegen wateroverlast – bij aan het opvangen van zwaardere buien in de toekomst. Tekort aan gietwater bij droogte en wateroverlast zijn twee kanten van  één medaille. Onderstaande animatie laat zien wat glastelers kunnen doen op beide fronten.

Wat vinden onze deelnemers van Rainlevelr?

Michel Grootscholten, U Grand: ‘Tuinbouw en Hoogheemraadschap hebben elkaar nodig.’

‘Tuinbouw en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben elkaar nodig. Delfland voorkomt dat de duikers verstopt raken en houdt de sloten op peil tijdens hevige regenval. Onze ‘tegenprestatie’ is een bijdrage leveren aan het voorkomen van wateroverlast door deel te nemen aan Rainlevelr.

Dat doen we voor onze omgeving, maar natuurlijk ook voor onszelf. Tijdens de bouw van onze kas in 2021 hadden we in de polder in De Lier direct al te maken met hevige regen. Het was – zeg maar – een nat bouwjaar. In verband met grondteelt zijn we zuinig op de grond. Ook dat was een reden om voor Rainlevelr te kiezen.’

Marc Noordam, Novastar Lilies: ‘Implementatie bij silo’s is eenvoudig.’

‘Toen onze bestaande silo’s gerepareerd en opnieuw opgebouwd moesten worden, was dit voor ons hét moment om deel te nemen aan Rainlevelr. Het is een laagdrempelige manier om bij te dragen aan het voorkomen van wateroverlast. Gai Vegter, een van de account managers van Rainlevelr benaderde ons actief. Van eerste gesprek tot en met de oplevering duurde circa een jaar, doordat onze installateur niet eerder ingepland kon worden. Hierdoor liep de realisatie van Rainlevelr vertraging op. Desondanks ben ik erg tevreden over het proces.’

Robert Vollebregt, Lans: ‘Voorkomen is beter dan genezen.’

‘‘Als je – net als een van onze locaties – een keer na een flinke regenbui onder water gestaan hebt, dan weet je uit ervaring hoeveel problemen zoiets geeft. En dat wil je geen tweede keer. Om die reden is nu onze 2e locatie aangesloten op Rainlevelr.

Op onze locatie aan de Burgerweg in De Lier en de locatie aan de Maasambacht in Maasdijk hebben onze matten jaren geleden al eens onder water gestaan. Hierna hebben we zelf een klep in het bassin gemaakt om bij hoosbuien water uit het bassin te kunnen laten lopen. De voorloper van Rainlevelr, eigenlijk.

Ik schat in dat we zo’n 7 maal per jaar een verzoek krijgen om water af te laten. Dat gaat als volgt: onze medewerker krijgt voordat er veel regen verwacht wordt een smsje. Daarin staat de gewenste opvangcapaciteit. Dit stelt hij dan omgerekend als percentage bassinvulling in de klimaatcomputer in. Als het bassinniveau daarboven zit, gaat de klep vanuit het bassin naar de sloot open, tot het doelpercentage gehaald is. Tegelijkertijd start het Hoogheemraadschap het voormalen.

De Burgerweg in De Lier is nu onze tweede locatie die voorzien is van een Rainlevelr. Hier was ons bassin aan een opknapbeurt toe: het zeil was lek, de dijken verzakt. Van Daalen heeft een restauratieplan gemaakt, inclusief Rainlevelr. Stolze zorgt voor de aansturing van de klep via de computer. De kosten van dit alles worden door Delfland vergoed. Dat is natuurlijk prettig, maar het belangrijkste is dat we als sector klaar moeten staan voor de toekomst. Door slim om te gaan met de mogelijkheden om meer water in korte tijd op te vangen. Hoe meer telers meedoen hoe groter het effect.’

Rainlevelr is een samenwerkingsverband van Hoogheemraadschap van Delfland, gemeente Westland, Glastuinbouw Nederland, en individuele glastuinbouwbedrijven.

MEER INFORMATIE?

Bel met Gai Vegter
06 316 329 05

Terugblik 2022

In 2022 hebben we 12 nieuwe deelnemers aangesloten op Rainlevelr, samen goed voor 53 ha netto glas. De teller staat hiermee op 62 deelnemers met een gezamenlijk aangesloten areaal van 334 ha netto glas. Dit is 9% van het totale areaal (3.705 ha) in Delfland. Bij opvang van 10 mm neerslag levert dit een berging op van 33.400 m3, grofweg het equivalent van drie polderbergingen.

Forse toename van aansluitingen bestaand bassin of silo

In 2022 hebben we de ervaring met ombouw van bestaande bassins en silo’s flink uitgebreid. Bij 85% van de 45 bedrijven die nu de intakefase zijn ingegaan gaat het om ombouw van een bestaande situatie.

© Thierry Schut

‘Aangenaam, mijn naam is Gai Vegter, accountmanager Rainlevelr.’

‘Als klein jochie werkte ik al in de tuinbouw. Eerst in de tomaten, toen in de groentezaden. En eenmaal uit de schoolbanken heb ik ervaring opgedaan bij een tuinbouwtoeleverancier en in de scherming. Het netwerk wat ik daar opgebouwd heb, komt me nu bij Rainlevelr goed van pas.
Een bijdrage kunnen leveren aan de gevolgen van de klimaatverandering was voor mij de grootste trigger om bij Rainlevelr te solliciteren. Het team was door het succes van Rainlevelr ook hard aan uitbreiding toe. Binnen dit team ga ik me daarnaast specifiek bezighouden met de aansluiting van bestaande bassins. Ik kijk dan ook reikhalzend uit naar de ervaring die we binnenkort opdoen bij De Jong-Franke.’