Neerslag en meldingen

Delfland vraagt continu de neerslagverwachting op bij het KNMI. We kijken naar zowel de korte als de lange termijn verwachting om in te schatten of meer opvangcapaciteit nodig is.

We vragen u om ruimte te maken in het bassin, enkele uren voor de bui. Dan is de verwachting het meest nauwkeurig en is er ook nog tijd voor u om de extra ruimte in het bassin te maken, en voor Delfland om het water uit het systeem te malen.

Opvangruimte in bassins

Als we verwachten dat opvangruimte in bassins nodig is, sturen wij u een sms-bericht op uw mobiel.

We vragen u om een gedeelte van de bui op te vangen, bijvoorbeeld 10 mm neerslag en in extreme situaties 20 mm neerslag.

Mogelijk is uw bassin niet vol en heeft het al voldoende ruimte. Dan hoeft u natuurlijk niets te doen.  Als het wel vol is, vragen wij u om ruimte te maken. U maakt zelf de afweging óf, en in welke mate u ingaat op ons verzoek.

Meldingen

21 augustus 2019

Op 12 augustus was er voor de derde maal dit jaar een neerslagprotocol. Eerder was dit ook het geval op 4 juni en 27 juli. Alle keren ging het om neerslagprotocol A waarbij tussen 30 en 40 mm neerslag in een etmaal wordt verwacht.