www.groentenieuws.nl:

Nieuwe bedrijven melden zich weer, dus rekent Rainlevelr op 200 ha eind 2020

Na de oplevering van een Rainlevelr bij Lugt Lisianthus in Monster kwam de teller op 25 aansluitingen, goed voor 139 hectare. Daarna kwam corona voorbij en volgde een pauze, maar inmiddels melden zich weer nieuwe bedrijven, zo deelt Saskia Jouwersma, projectleider Rainlevelr in een nieuwe Rainlevelr nieuwsbrief. “Eind dit jaar verwachten we op 35 deelnemers en 200 hectare uit te komen, op basis van de bedrijven die nu in de intakefase zitten.”

België kijkt mee

Ook in België heeft het initiatief inmiddels interesse gewekt. “Toen ik op een symposium voor het eerst kennismaakte met Rainlevelr was ik direct geïnspireerd”, vertelt Stan Verdonck van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen. “Ook in België liggen er uitdagingen op het gebied van wateroverlast en droogte. We kunnen het niet 1-op-1 overnemen aangezien de situatie in Vlaanderen anders is dan in het Westland of Delfland.”

Vincent Wolfs van Sumaqua is nu bezig met het modelleren, weet Stan. Waar kunnen we een positief effect verwachten onder welke condities, is de vraag die wordt onderzocht.

Ook ligt er een belangrijke rol voor het Proefstation voor de Groenteteelt waar ondernemers terecht kunnen met vragen over water en grootte van bassins bijvoorbeeld. “Met hen kunnen we het systeem ontwikkelen en testen via het Programma “Water+Land+Schap”. En als het eenmaal werkt hoop ik dat we net zo succesvol zijn in het creëren van draagvlak en uitrollen als Delfland. Complimenten hoe ze dat gedaan hebben!”, vind Stan.

https://www.groentennieuws.nl/article/9218492/nieuwe-bedrijven-melden-zich-weer-dus-rekent-rainlevelr-op-200-ha-eind-2020/

www.bpnieuws.nl:

Dankzij de inzet van waterbassins vermindert de kans op wateroverlast

In Rainlevelr werken tuinders en overheden samen aan droge voeten door hun waterbassin of watersilo in te zetten om regenwater op te vangen bij piekbuien.

Het succes van het concept ligt in de eenvoud van het systeem. Voorafgaand aan een zware bui informeert het Hoogheemraadschap de tuinders per sms over de neerslagverwachting en vraagt hen om ruimte te maken in hun hemelwaterbassin of silo. Met een aparte aflaatleiding – voorzien van motorklep – kan het waterniveau vanuit de klimaatcomputer verlaagd worden. De tuinder bepaalt zelf of hij gehoor geeft aan het aflaatverzoek.

Het idee is een initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland, gemeente Westland, tomatenteler Lans en Glastuinbouw Nederland. De Rainlevelr-voorzieningen worden vergoed door het Hoogheemraadschap.

Belangrijke rol voor installatiebedrijven

Installatiebedrijven spelen een cruciale rol in Rainlevelr: ze zijn onmisbaar vanwege de noodzaak van een goede installatie én in de rol van ambassadeur door hun klanten te attenderen op Rainlevelr. Daarnaast kunnen ze vanuit hun ervaring meedenken over hoe de installatie verbeterd en verder ontwikkeld kan worden – in samenhang met de ontwikkelingen binnen de sector – en aan welke eisen deze moet voldoen.

Er zijn inmiddels installatiebedrijven die Rainlevelr standaard meenemen in hun offertes als er een hemelwaterreservoir aangelegd moet worden.

Een blik naar de toekomst

De uitdaging voor de toekomst is om Rainlevelr een integraal onderdeel van elk glastuinbouwbedrijf te laten worden. Hiervoor moet het concept zich kunnen doorontwikkelen in samenhang met andere ontwikkelingen binnen de sector. In het bijzonder ook met de ideeën rond vergroting van de voorraadvorming van gietwater zoals ondergrondse opslag.

https://www.bpnieuws.nl/article/9231975/rainlevelr-richting-200-hectare/