12 jul 2023 – Rijk Zwaan injecteert overschot aan hemelwater in ondergrond

https://www.glastuinbouwwaterproof.nl/nieuws/rijk-zwaan-injecteert-overschot-aan-hemelwater-in-ondergrond/#_

6 jul 2023 – 10% tuinders Delfland stelt waterbassin beschikbaar

https://wos.nl/nieuws/artikel/tien-procent-tuinders-delfland-stelt-waterbassin-beschikbaar

Jan 2023 – Rainlevelr doet zijn werk bij hevige regenval van januari

https://www.glastuinbouwwaterproof.nl/nieuws/rainlevelr-doet-zijn-werk-bij-hevige-regenval-van-januari/#_

24 jan 2023 – Algemeen Dagblad – Tuinders helpen mee tegen wateroverlast

19 jan 2023 – Rainlevelr gegroeid naar 334 hectare glas

https://www.groentennieuws.nl/article/9495881/rainlevelr-in-2022-gegroeid-naar-334-hectare-glas/

 

 

Klimaatrapport; het weer wordt telkens extremer

Bekijk hier de uitzending van TV West waarin Hoogheemraad Manita Koop en Arno van Steekelenburg van Rijk Zwaan – naar aanleiding van het recent verschenen klimaatrapport – vertellen over welke maatregelen er getroffen worden om wateroverlast tegen te gaan.

https://youtube.com/watch?v=6fkUvGq-2iM&feature=share

Manita Koop en Lugt Lisianthus – een jaar later

Bekijk hier de uitzending van de WOS waarin Hoogheemraad Manita Koop vertelt over de vlucht die Rainlevelr genomen heeft sinds in februari 2020 Lugt Lisianthus als 25ste deelnemer geïnstalleerd werd. Marcel van der Lugt legt het systeem op heldere wijze uit.

https://youtube.com/watch?v=6fkUvGq-2iM&feature=share

Algemeen Dagblad 14.12.2020

glastuinbouwwaterproof.nl:

Gietwatermanagement in zomer blijft lastig.

Ook dit jaar staat het watermanagement hoog op de ‘zorgagenda’ van teeltbedrijven. Het langdurig droge voorjaar liet het waterpeil in bassins en silo’s gestaag zakken, waardoor de voorraad hemelwater niet altijd toereikend was. Kees van Dam van potplantenkwekerij SV.CO moest de silo’s aanvullen met oppervlaktewater uit de Zijde in De Lier, dat gelukkig van goede kwaliteit is.

Van Dam is teeltverantwoordelijke op de Zijtwende, een van de vijf locaties van de Westlandse kwekerij. Het hemelwater van 3,5 ha kassen en 0,5 ha bedrijfsruimte wordt er opgevangen in silo’s met een gezamenlijke capaciteit van 6.000 m3.
“Van begin maart tot eind juni heeft het niet noemenswaardig geregend. In het voorjaar ligt ons verbruik op zo’n 60 m3 per dag, dus medio juni kwamen de bodems in zicht”, vertelt hij. “Bronwater is hier niet beschikbaar en leidingwater gebruik ik niet graag, omdat het relatief duur is en meer natrium en chloor in het systeem brengt dan ons lief is. Gelukkig is het water in de Zijde naast het bedrijf van dusdanig hoge kwaliteit, dat we zonder problemen kunnen gebruiken. Dat hebben we een week lang gedaan. Daarna kwam er weer regen en was de schaarste voorbij. De teelt heeft er niet onder geleden.”

Eerste keer
In de afgelopen twee jaar – ouder is de locatie niet – werd het ook al eens spannend, maar kwam er telkens net op tijd voldoende neerslag om een overstap voor te blijven. Afgaande op de trends verwacht de teeltchef dat hij in de toekomst vaker op slootwater zal moeten terugvallen. “Tenzij het management er een silo laat bijplaatsen, maar dat is niet aan mij.”

Hoosbuien opvangen
Wat eveneens vaker zal voorkomen, misschien wel juist na langdurige droogte, zijn hoosbuien. “In de afgelopen weken zagen we er opnieuw een paar flinke over de kassen trekken. Vaak valt er dan zoveel in korte tijd, dat goten en afvoerleidingen ze niet goed kunnen verwerken en slechts een deel van de neerslag daadwerkelijk in de bassins en silo’s belandt.” Van Dam prijst zich gelukkig dat daar al bij het ontwerp van het nieuwe bedrijf op is geanticipeerd. “Als het doorregent zijn de voorraden hier ook weer snel aangevuld”, laat hij weten. “Bedrijven waar de afvoer te krap is bemeten om hevige neerslag goed te verwerken, zullen meer moeite hebben om de voorraden op niveau te houden, waardoor zij ook eerder kwetsbaar worden voor schaarste. De beschikbaarheid van goed gietwater is vandaag de dag echt een belangrijk aandachtspunt.”

Rainlevelr
SV.CO is al enige tijd aangesloten op Rainlevelr, een initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Met behulp van niveaumeters in bassins of silo’s, draadloze internetverbindingen en een app voor smartphones waarschuwt het waterschap de aangesloten bedrijven over dreigende stortbuien, vaak vergezeld van een verzoek om een deel van de watervoorraad te spuien om extra opvangcapaciteit beschikbaar te maken. Vanuit dezelfde afweging begint de waterbeheerder dan vroegtijdig met het uitmalen van watergangen en boezems. Is het systeem tijdens de recente buiengolf in actie gekomen?
Van Dam: “Niet bij ons en voor zover ik weet nergens. Af en toe komt er een waarschuwing binnen, maar als mijn silo’s halfvol zitten ga ik niet spuien. Vorig jaar heb ik dat wel twee keer gedaan. Ik vind het een mooi initiatief en als wij kunnen helpen om wateroverlast in het Westland te voorkomen, dragen we graag een steentje bij. Zo denken de meeste tuinders erover.

www.groentenieuws.nl:

Nieuwe bedrijven melden zich weer, dus rekent Rainlevelr op 200 ha eind 2020

Na de oplevering van een Rainlevelr bij Lugt Lisianthus in Monster kwam de teller op 25 aansluitingen, goed voor 139 hectare. Daarna kwam corona voorbij en volgde een pauze, maar inmiddels melden zich weer nieuwe bedrijven, zo deelt Saskia Jouwersma, projectleider Rainlevelr in een nieuwe Rainlevelr nieuwsbrief. “Eind dit jaar verwachten we op 35 deelnemers en 200 hectare uit te komen, op basis van de bedrijven die nu in de intakefase zitten.”

België kijkt mee

Ook in België heeft het initiatief inmiddels interesse gewekt. “Toen ik op een symposium voor het eerst kennismaakte met Rainlevelr was ik direct geïnspireerd”, vertelt Stan Verdonck van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen. “Ook in België liggen er uitdagingen op het gebied van wateroverlast en droogte. We kunnen het niet 1-op-1 overnemen aangezien de situatie in Vlaanderen anders is dan in het Westland of Delfland.”

Vincent Wolfs van Sumaqua is nu bezig met het modelleren, weet Stan. Waar kunnen we een positief effect verwachten onder welke condities, is de vraag die wordt onderzocht.

Ook ligt er een belangrijke rol voor het Proefstation voor de Groenteteelt waar ondernemers terecht kunnen met vragen over water en grootte van bassins bijvoorbeeld. “Met hen kunnen we het systeem ontwikkelen en testen via het Programma “Water+Land+Schap”. En als het eenmaal werkt hoop ik dat we net zo succesvol zijn in het creëren van draagvlak en uitrollen als Delfland. Complimenten hoe ze dat gedaan hebben!”, vind Stan.

https://www.groentennieuws.nl/article/9218492/nieuwe-bedrijven-melden-zich-weer-dus-rekent-rainlevelr-op-200-ha-eind-2020/

www.bpnieuws.nl:

Dankzij de inzet van waterbassins vermindert de kans op wateroverlast

In Rainlevelr werken tuinders en overheden samen aan droge voeten door hun waterbassin of watersilo in te zetten om regenwater op te vangen bij piekbuien.

Het succes van het concept ligt in de eenvoud van het systeem. Voorafgaand aan een zware bui informeert het Hoogheemraadschap de tuinders per sms over de neerslagverwachting en vraagt hen om ruimte te maken in hun hemelwaterbassin of silo. Met een aparte aflaatleiding – voorzien van motorklep – kan het waterniveau vanuit de klimaatcomputer verlaagd worden. De tuinder bepaalt zelf of hij gehoor geeft aan het aflaatverzoek.

Het idee is een initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland, gemeente Westland, tomatenteler Lans en Glastuinbouw Nederland. De Rainlevelr-voorzieningen worden vergoed door het Hoogheemraadschap.

Belangrijke rol voor installatiebedrijven

Installatiebedrijven spelen een cruciale rol in Rainlevelr: ze zijn onmisbaar vanwege de noodzaak van een goede installatie én in de rol van ambassadeur door hun klanten te attenderen op Rainlevelr. Daarnaast kunnen ze vanuit hun ervaring meedenken over hoe de installatie verbeterd en verder ontwikkeld kan worden – in samenhang met de ontwikkelingen binnen de sector – en aan welke eisen deze moet voldoen.

Er zijn inmiddels installatiebedrijven die Rainlevelr standaard meenemen in hun offertes als er een hemelwaterreservoir aangelegd moet worden.

Een blik naar de toekomst

De uitdaging voor de toekomst is om Rainlevelr een integraal onderdeel van elk glastuinbouwbedrijf te laten worden. Hiervoor moet het concept zich kunnen doorontwikkelen in samenhang met andere ontwikkelingen binnen de sector. In het bijzonder ook met de ideeën rond vergroting van de voorraadvorming van gietwater zoals ondergrondse opslag.

https://www.bpnieuws.nl/article/9231975/rainlevelr-richting-200-hectare/